Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 7 september 2023

Deze Algemene Voorwaarden regelen uw gebruik van de diensten die worden geleverd door Peakclub B.V. en de toegang tot onze website, producten en gerelateerde diensten. Door onze Diensten te gebruiken of te openen, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Diensten.

1. Gebruik van diensten

1.1 Geschiktheid

U moet minimaal [leeftijd invoegen] jaar oud zijn om onze Diensten te gebruiken. Door onze Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan deze leeftijdsvereiste voldoet.

1.2 Gebruikersaccounts

U moet mogelijk een account aanmaken om bepaalde functies van onze Diensten te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountreferenties en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van uw account.

1.3 Acceptabel gebruik

U gaat ermee akkoord om onze Diensten niet te gebruiken voor een onwettig of verboden doel. U mag niet:

  • Enige toepasselijke wetten of voorschriften overtreden.

  • Schadelijke code, virussen of kwaadaardige software verzenden.

  • Pogingen doen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze systemen of netwerken.

  • Enige persoon of entiteit nabootsen.

  • Andere gebruikers lastigvallen, misbruiken of schade toebrengen.

2. Inhoud en intellectuele eigendom

2.1 Inhoudseigendom

U behoudt het eigendom van alle inhoud die u indient of uploadt naar onze Diensten. Door inhoud te verstrekken, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen en te verspreiden.

2.2 Auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw werk op onze Diensten is gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op.

3. Privacy

Uw gebruik van onze Diensten is onderhevig aan ons privacybeleid, dat te vinden is op [invoegen link]. Door onze Diensten te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

4. Disclaimers en aansprakelijkheidsbeperking

4.1 Disclaimers van garanties

Onze Diensten worden geleverd op een "as-is" en "as-available" basis zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Wij garanderen niet dat onze Diensten foutloos of ononderbroken zullen zijn.

4.2 Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade, of enig verlies van winst of inkomsten, al dan niet rechtstreeks geleden, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van uw gebruik van onze Diensten.

5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [jurisdictie invoegen]. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Diensten worden beslecht door middel van bindende arbitrage volgens de regels van Het Nederlands Arbitrage Instituut en uitgevoerd in Nederland.

6. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Veranderingen worden effectief na publicatie van de herziene Voorwaarden op onze website. Uw voortgezette gebruik van onze Diensten na dergelijke wijzigingen vormt de aanvaarding van de herziene Voorwaarden.

7. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op:

Peakclub B.V. Céramiquelaan 323, 1031 KG Amsterdam, Nederland +31 6 57059843