Voorwaarden

Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 7 september 2023

Deze Algemene Voorwaarden regelen uw gebruik van de diensten die worden geleverd door Peakclub B.V. en toegang tot onze website, producten en gerelateerde diensten. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze diensten.

1. Gebruik van Diensten

1.1 In aanmerking komen

U moet minimaal [leeftijd invoegen] jaar oud zijn om onze diensten te kunnen gebruiken. Door onze diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan deze leeftijdsvereiste voldoet.

1.2 Gebruikersaccount

U moet mogelijk een account aanmaken om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies van onze diensten. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account referenties en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account.

1.3 Acceptabel gebruik

U stemt ermee in om onze diensten niet te gebruiken voor enig onrechtmatig of verboden doel. U mag niet:

  • Elke toepasselijke wet- of regelgeving overtreden.

  • Enige schadelijke code, virussen of kwaadaardige software verzenden.

  • Pogingen doen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze systemen of netwerken.

  • Elke persoon of entiteit imiteren.

  • Andere gebruikers lastigvallen, misbruiken of schade toebrengen.

2. Inhoud en Intellectueel eigendom

2.1 Inhoud eigendom

U behoudt het eigendom van de inhoud die u indient of uploadt naar onze diensten. Door inhoud te verstrekken, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie om uw inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen en verspreiden.

2.2 Auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw werk op onze diensten op een manier is gebruikt die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op.

3. Privacy

Uw gebruik van onze diensten is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat te vinden is op [link invoegen]. Door onze diensten te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie zoals beschreven in het Privacybeleid.

4. Afwijzingen en Beperking van Aansprakelijkheid

4.1 Garantie-Afwijzingen

Onze diensten worden geleverd op een "as-is" en "zoals beschikbaar" basis zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Wij garanderen niet dat onze diensten vrij zullen zijn van fouten of ononderbroken zullen zijn.

4.2 Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, of enig verlies van winst of inkomsten, ongeacht direct of indirect, of enig verlies van gegevens, gebruik, goede wil of andere immateriële verliezen als gevolg van uw gebruik van onze diensten.

5. Rechtskeuze en Geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [jurisdictie invoegen]. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Diensten worden beslecht door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de regels van het Netherlands Arbitration Institute en worden uitgevoerd in Nederland.

6. Wijzigingen in Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Wijzigingen worden van kracht bij het plaatsen van de herziene Voorwaarden op onze website. Uw voortgezet gebruik van onze diensten na dergelijke wijzigingen zal uw aanvaarding van de herziene Voorwaarden betekenen.

7. Neem Contact Met Ons Op

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op:

Peakclub B.V. Céramiquelaan 323, 1031 KG Amsterdam, Nederland +31 6 57059843